Köszöntők:

Nagy Csaba - a térség országgyűlési képviselője / Védnök

A hagyományos értékek megóvása a magyar nemzetnek büszkén vállalt törekvése. Öröm számomra, hogy a rendezvénysorozat lehetőséget ad a kulturális örökség maradékának megőrzésére és reméményt ad a választókerületemben, az Ormánság szívében élők számára.

Dr. Hoppál Péter - kulturális alapellátásért felelős miniszteri biztos / Védnök

Az ormánsági Bőköz Fesztivál a kormányzati kultúrpolitikai program, a "kulturális alapellátás" nagy sikerű mintarendezvénye. Egy csipkerózsika álmából ébredő tájegységnek és lakóinak helyi kulturális hagyományokkal keverednek a magaskultúra pár napra idehozott kincseivel. Garantált élmény!

Pataki András - Jászai-díjas rendező / Fesztiváligazgató

Azt szeretnénk, ha a Bőköz Fesztivál és az adott térség kulturális tartalmú kínálata országos mintaprogramként hatással lenne a falvak társadalmi fejlődésére. A négy település közössége közös stratégia mentén álmodja tovább jövőjét, meg tudják mutatni magukat, miközben országos művészeti kitekintést nyerhetnek. A hagyományra jövőt lehet építeni, ez a megújulás alapja. Az embert a tradíció saját kultúrájával teszi szövetségessé, abban találhatja meg identitását. E törekvés mentén a trianoni évfordulóra emlékezve a nemzeti összetartozás jegyében érkeznek most határon túli barátaink is, főként a népzene, néptánc, a folklór területén, hogy történelmi keresztmetszetként átélhetővé váljon kultúránk a jelen és jövő generációjának az Ormánságban és azon túl.

Tisztelt Látogatóink! Kedves Vendégek!

Négy faluként összekötve a Bőköz Fesztivállal olyanok vagyunk közösségeinkkel együtt, akár négy muskétás. Egymásra figyelve őrizhetjük, óvhatjuk, megmutathatjuk településeinket, helyi értékeinket, hagyományainkat, természeti kincseinket, ajándékainkat. Mindazt, amiért vendégváró szeretettel, az együttműködés jegyében most ismét összefogtunk lakóinkért, az idelátogató közönségért. “Egy mindenkiért, mindenki egyért” közös társadalmi cél és stratégia mozgat bennünket, a megújulás jegyében, vendégül látni távolról jött vendégeinket határtalanul a kultúra erős kapcsaként, hídjaként. Új utak és hosszútávú stratégia mentén a jövőben arra törekszünk, ez a fesztivál ne érjen véget az utolsó nappal. Ott kezdődjék és jelen legyen a szellemisége a lelkekben, tettekben a hétköznapjaink állandóságaként, térségünk jövőjeként, a négy település lakóinak egymást megtartó erejével, hitével, muskétásainak mindig működő teremtő energiáival. Kellemes szórakozást kívánunk!

Szolykóné Pfeifer Gabriella
Polgármester / Kémes

Pál Csaba
Polgármester / Szaporca

Bokor Géza
Polgármester / Tésenfa

Németh Tamás
Polgármester / Drávacsehi